۹ فرودگاه که آرزو میکنید پروازتون اونجا تاخیر بخوره!

۱۰ شهریور ۱۳۹۷

یکی از بدترین لحظات در سفر، بخش تاخیر خوردن پرواز و صبر کردن تو فرودگاه هست. اما بعضی فرودگاه ها استثنا هستند! در ادامه ۵ فرودگاهی که هیچ وقت تو اونا حوصلتون سر نمیره رو آوردیم:

۱.فرودگاه چانگی سنگاپور

brain booster
brain booster
brain booster
brain booster
brain booster
brain booster

۲.فرودگاه بین المللی اینچئون

brain booster
brain booster

۳.فرودگاه هاندا توکیو

brain booster

۴.فرودگاه بین المللی هنگ کنگ

brain booster

۵. فرودگاه بین المللی حمد

brain booster

۶. فرودگاه بین المللی مونیخ

brain booster
brain booster
brain booster

۷. فرودگاه بین المللی ولینگتون

brain booster
brain booster

۸. فرودگاه بین المللی کوالالامپور

brain booster

۹. فرودگاه بین المللی ونکوور

brain booster
brain booster

منبع:
‌‌Bright Side
QuizBazaar

کوییز بازار

تو کوییزبازار کلی وسیله مثل ماگ, تی شرت, قاب گوشی و کارت هدیه کوییزی میتونی تهیه کنی!

مطالب مرتبط