معرفی چالش تفاضل امتیاز

۲ آبان ۱۳۹۷

تو چالش تفاضل امتیاز، اختلاف تعداد جواب درست شما با حریفتون تو بازی‌هایی که برنده می‌شید شمرده میشه. اگه مجموع این اختلاف‌ها رو به حد نصاب تعیین شده برسونی، جوایز چالش رو که معمولا شامل سکه و شتابدهنده هست رو برنده میشی.

special event picture
special event picture

نکته آخر اینکه تو هر چالش ما جوایز و حد نصاب رسیدن به امتیاز رو تغییر می‌دیم، برای همین ممکنه تو چالش تفاضل امتیاز بعدی، این عدد متفاوت باشه.

قوانین و توضیحات

بعد از زدن دکمه شروع، چالش برای شما شروع میشه و تفاضل بازی‌هایی که از اون به بعد شروع می کنید در چالش محاسبه میشه (تفاضل بازی هایی که از قبل شروع چالش داشتید محاسبه نمیشه) اختلاف امتیاز فقط در بازی‌های انفرادی که برنده می‌شید شمرده میشه(مساوی یا باخت حساب نمیشه)، بازی‌های گروهی و بازی‌های درخواستی شامل چالش نمیشن. فقط یکبار امکان دریافت این جایزه و شرکت در چالش وجود داره. مهلت شرکت در چالش دو روز می باشد. مهلت استفاده از شتاب دهنده یک هفته بعد از چالش می باشد. بعد از اتمام چالش روی دکمه ی دریافت جایزه کلیک کنید و جوایز رو دریافت کنید.